Fosen opplæringskontor er et flerfaglig opplæringskontor. Vi er eid av medlemsbedriftene i regionen og bistår med rekruttering og oppfølging av lærlinger og lærekandidater. Vår målsetting er å gi lærlingene de beste mulighetene for å bli dyktige fagarbeidere.

Fosen opplæringskontor ble etablert i 2010. I dag har kontoret ca. 70 medlemsbedrifter  og ca. 80 lærlinger. Vi er godkjent i 34 forskjellig fag.

Fosen opplæringskontor jobber for å fremme fagopplæringen i regionen.

Bedrifter og offentlige virksomheter som kan gi fagopplæring i.h.t. gjeldende lov og regelverk kan søke om medlemskap i Fosen opplæringskontor.

 

 

 

Styrets sammensetning

Styreleder: Tore Nilsen

Styremedlem: Arild Dinesen

Styremedlem: Pål Johan Larsen

Styremedlem: Geir Svendsen

Styremedlem: Per Erik Lyngstad

Styremedlem: Lærlingenes representant


Organisasjonsnummer

895 706 132

 

Administrasjon

Roar Skånøy, daglig leder

Inger Halle Henriksen

Terje Svankild