vi tilbyr

Fosen opplæringskontor bistår med rekruttering og oppfølging av lærlinger og lærekandidater.

 

  • Inngåelse av lærekontrakter.
  •   Tilgang til elektronisk opplæringsbok.
  •   Gjennomføre og dokumentere halvårssamtaler og andre vurderingssamtaler.
  • Tilby Yrkes- og utdanningskurs.
  •    Instruktør/veilederkurs.
  •   Bistå lærling og bedrift om det skulle oppstå problemer i læreforholdet.
  •  Passe på at lærlingen får den opplæringen han/hun skal ha.
  • Organisere tilleggsteori (kun i aktuelle   fag).
  •  Melde lærlingen opp til fagprøve.

Om du har en liten virksomhet, kan et medlemsskap i Fosen opplæringskontor være det som skal til for at du også kan ta inn lærling. Ansvaret og oppgavene du må ivareta som lærebedrift blir vesentlig færre med et slikt medlemsskap.

 

 

 

 

 

OM oss

Fosen opplæringskontor består av medlemmer fra kommunene på Fosen og bedrifter som tar inn lærlinger.

-----------------------------

Fosen opplæringskontor er lokalisert i nærmiljøet, er lett tilgjengelig og innehar lokalkunnskap til beste for både lærlinger og bedrifter.

---------------------------------------------------------------

Rekruttering og informasjon

Vi bidrar med rekruttering av lærlinger, samt informasjon til lokalt næringsliv og ungdommer om behov for arbeidskraft og muligheter som finnes lokalt.

 

 

 

 

Yrkesfag  

 

 

 

Mulighetene er mange

180 fag i videregående opplæring fører fram til yrkeskompetanse med fag eller svennebrev. Hovedmodellen er to år i videregående skole (vg 1 og vg 2) og to år som lærling i i bedrift eller virksomhet.

Fosen opplæringskontor…

…vil gjøre sitt ytterste for at våre medlemsbedrifter og lærlinger får en positiv opplevelse av læreforholdet.

Loggboka 


 

 

Vi sikrer rettighetene i opplæringssituasjonen

Lærlingen er arbeidstaker på lik linje med andre ansatte i virksomheten. Samtidig har lærlingen rett på opplæring i henhold til nasjonal læreplan.

Les mer...